Ketegori : Sosyal

TEV Türk Eğitim Vakfı

Kendine maddi imkanlardan yoksun çoçuklar ve gençlerin eğitimine adayan vakıf 1967 yılından beri aydınlık nesillerin yetişmesine katkıda bulunmkaktadır. üstün başarı bursları, yurt dışı bursları ve master doktara bursları gibi bir çok konuda burslar veren vakıf üstlendiği sosyla sorunluluk projeleri ilede gelecek nesiller için bir şeyler yapabilemek adına çözümler ortaya koymuştur.

Tev – Türk eğitim vakfı gelecek nesillerin yetişmesi konusunda tüm yurtta sağladı hizmetler yurt dışı danışmanlık hizmetleri ve diğer tüm faaliyetleri ile alanında diğer kurum ve kuruluşlarada örnek olmuştur.

http://www.tev.org.tr/

Açev

İnsan zihnin erken yaşta gelişimi bu gelişim ile birlikte bir insanın tüm hayatını etkileyecek meziyetlerin ortaya çıkması nedeni ile çoçuğu ve onun yeğane koruyucusu ve bakıcısı olan anneleri bilinçlendirip eğitmek üzerine kurulmuş bir vakıftır Açev.

Açev bu anlamda annelere yöenlik okur yazarlık eğitiminden tutunda çoçuk eğitimlerine kadar bir çok konudqa faalieyler yürütmektedir. Bu bağlamda Unecso, Unisef gibi bir çok uluslar arası kurum ile işbirliği yapan vakırf bağışlar ve uluslar arqası yardım kuruluşlarından gelen fonlar ile ayakta durmaktadır.

Ülkemizde faaliyette bulunan bir çok kurumsal firmanında desteğini alan açev çalışmaları ile bir çok uluslar arası ödüllü de kazanmıştır.

Kültür ve Turzim Bakanlığı

Tarihin en eski uygarlığı sümerleri bile coğrafyasında barındıran yurdumuz da belkide en önemli bakanlık kültür ve turizm bakanlığıdır. Yıllarca önemsiz  bir mevki yada boş bir koltuk gibi görünen bakanlık son yıllarda yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının geri getirilmesi ve mevcu kültürel değerlerin korunması anlamında ciddi çalışmalar yürütmektedir.

Kültür ve Turzim Bakanlığı kendisin bağlı bulunan kurum ve kuruluşlar ile kültürel anlamda bir çok proje destek olan bakanlık aynı zamanda bir çok kültürel aktiveteyede danışmanlık da yapmaktadır.

Diğer bir taraftan ise bakanlığın bir diğer konu başlığı olan Turizm alanında da sürdürülebilir kalkınma politikaları ile gelişmenin doğal ve kültürel varlıklarımıza zarar vermemesi hedeflenmektedir.

Tema Vakfı

Evliya Çelebi Seyahat namesinde Van ile Adana arasının yeşilini ormanını anlatabilmek için alışa geldik üslubu ile ” Vandan bir kedi ayağı topraga değmeden daldan dala atlayarak Adanaya gider” demiş.

Çok değil aradan geçen bir kaç yüzyıl içinde bu topraklar bir çöl, bir bozkır olup çıktı tema vakfı bu doğruluta pozitif çözümler üretmek üzere tamamen gönüller tarafından kurulmuş bir organizsyondur. Yıllardır yaptıkları çalışmalar sonunda 10 milyolarca ağacı bizlere kazandırdırlar. Tonlarca toprağın yok olup gitmesine engel oldular.

Hayrettin Karaman önderliğinde kurulan vakıf bu gün kendi hedeflerini ve amaçlarınıda aşarak tüm insanlık için bir övünç kaynağı haline gelmiştir.