Ketegori : Kamu

Dış İşleri Bakanlığı

1793 yılında Lodra da açılan ilk büyük elçilik ile bir hariciye nazırlığı bilinen adı ile dış işleri bakanlığı ihitiyacıda doğal olarak doğmuş bulundu .

1923 de nerde ise tüm dünya ile savaşan genç cumhuriyet ulu önderin de izinde “yurtta sulh cihanda sulh ” ilkesi ile tüm dünya ile dostan ilişkiler geliştirmek amacı ile her ülkede elçilikler ve konsolusluklar açmaktadır.

Dış işleri bakanlığı on binlerce çalışanı ile bu gün tüm dünyada Türk milleti ve devletini temsil etmek adına her türlü faaliyeti yürütmektedir. Dünyanın her yerinde bulunan vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.